Google Chrome、Microsoft Edge、Brave、Opera及Vivaldi等瀏覽器存在安全漏洞(CVE-2024-0519),請儘速確認並進行修補

內容說明:

研究人員發現Google Chrome、Microsoft Edge、Brave、Opera及Vivaldi等瀏覽器存在越界記憶體存取漏洞(CVE-2024-0519),攻擊者可利用此漏洞於遠端執行任意程式碼,請儘速確認並進行修補。

 

影響平台:

Google Chrome:120.0.6099.234(不含)以前版本
Microsoft Edge:120.0.2210.144(不含)以前版本
Brave:1.61.120(不含)以前版本
Opera:106.0.4998.52(不含)以前版本
Vivaldi:6.5.3206.57(不含)以前版本

 

處置建議:

官方已釋出修補,若有使用以上受影響之產品型號,請參考以下官方網址進行確認:
Google Chrome:https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_16.html
Microsoft Edge:https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-0519
Brave:https://github.com/brave/brave-browser/releases/tag/v1.61.120
Opera:https://blogs.opera.com/security/2024/01/update-your-browser-security-fixes-for-latest-chrome-zero-day-jan-2024/
Vivaldi:https://vivaldi.com/blog/desktop/minor-update-five-6-5/

 

參考資料:

1. https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-0519
2. https://chromereleases.googleblog.com/2024/01/stable-channel-update-for-desktop_16.html
3. https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2024-0519
4. https://github.com/brave/brave-browser/releases/tag/v1.61.120
5. https://blogs.opera.com/security/2024/01/update-your-browser-security-fixes-for-latest-chrome-zero-day-jan-2024/
6. https://vivaldi.com/blog/desktop/minor-update-five-6-5/